Apology that I am writing Vietnamese in this group….

Apology that I am writing Vietnamese in this group.

Trash Hero Việt Nam được lấy ý tưởng vào một dịp mình tham gia nhặt rác của nhóm Trash Hero HuaHin ở Thái Lan.
Và nguyện vọng mong muốn của mình là thế hệ trẻ chúng ta hãy hành động ngay bây giờ để thay đổi ý thức và nhận thức xả rác bừa bãi của con người Việt.Tuyên truyền và giúp mọi người nhận thức việc bảo vệ môi trường không của riêng ai mà là việc chung của cộng đồng.
Mình cần kết hợp với những bạn có suy nghĩ và nguyện vọng giống mình để tạo thành nhóm mà ở đó sẽ có những người gây dựng phong trào dọn rác ở tất cả mọi miền trên đất nước Việt Nam.
Trước tiên là ở những thành phố lớn như: Hà Nội, Hội An- Đà Nẵng, Hồ Chí Minh. Và mình sẽ đại diện cho khu vực Miền Trung( Nha Trang). Và đồng thời khuyến khích những bạn ở những khu vực mình chưa liệt kê ở trên tham gia mục đích tạo thành nhóm Trash Hero Việt Nam phát triển mạnh mà ở đó mỗi thành viên sẽ là mỗi Anh Hùng diệt rác. Để chứng minh rằng Việt Nam không ở dơ như bạn bè thế giới hay nói về Việt Nam.
Và càng tuyệt vời hơn mỗi khu vực sẽ có một bạn người Việt Nam kết hợp với một bạn người nước ngoài giống như nhóm của mình đang làm. Sau đó tổ chức buổi nhặt rác thường tuần ở khung giờ, thời gian cố định và địa điểm rõ ràng. Vì điều này sẽ mang ý nghĩa rằng. Người nước ngoài không phải là công dân của nước Việt Nam và họ không có nghĩa vụ phải don dẹp rác trên đất nước Việt Nam vậy tại sao họ lại tham gia. Vì mục đích của Trash Hero Việt Nam muốn truyền tải rằng việc nhặt rác, bảo vệ môi trường không phải riêng ai. Mà đó chính là hành động của tất cả mọi người sống trên hành tinh này. Đi xa hơn nữa thì mình sẽ có những hành động thiết thực hơn nhằm gây dựng ý thức cao bảo vệ môi trường của người Việt Nam
Sắp tới mình sẽ có một buổi phỏng vấn với nhóm Trash Hero World. Để được xác nhận nhóm Trash Hero Việt Nam là thành viên của nhóm Trash Hero World. Thì nhóm mình sẽ có áo với logo Trash Hero Việt Nam. Và mình chắc chắn rằng khi chúng ta đi riêng lẻ thì không ai biết. Nhưng khi chúng ta đi cùng nhau chắc chắn những Chiến Sĩ nhặt rác khoát trên mình chiếc áo vàng với sứ mệnh bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Sẽ tạo nên kỳ tích thay đổi thói quen xấu xả rác bừa bãi cũng nhưng tạo ý thức bảo vệ môi trường của người Việt Nam.
Mình hiểu và mọi người hiểu Chiến dịch này không phải tính bằng ngày bằng tháng mà phải tính bằng 1 năm, 5 năm hay 10 năm. Vì vậy chúng ta hãy hành động ngay bây giờ. Vì nếu nghĩ và nói mà không làm thì kết quả không bao giờ thành hiện thực.
#trasherovietnam #trasheroworld #chiensidietrac #anhhungdietrac

— in Vietnam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *