<INSTRUCTIONS OF THE MINISTRY OF HEALTH ON VIETNAM ENTRIE…

<INSTRUCTIONS OF THE MINISTRY OF HEALTH ON VIETNAM ENTRIES WITHOUT QUARANTINE – HƯỚNG DẪN CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC NHẬP CẢNH KHÔNG CÁCH LY>

According to the instructions of the Ministry of Health, those entering Vietnam for UNDER 14 DAYS will not be in concentrated-quarantine, however, MUST strictly and comprehensively comply with measures against Covid-19 to steer clear of community infections.

* Those enjoy this privilege are as follows:
– Investors, experts, high-skilled workers, business managers and their family (or experts).
– Guests on diplomatic or public duties.
– Those having close proximity with experts and guests on diplomatic or public duties during the trip in Vietnam.

* The above-mentioned MUST meet the requirements as follows:
– Having international medical insurance; or the inviting entities must pay for the treatment in case experts or invited guests are confirmed positive for covid-19.
– Declare medical form as requested by the health authorities before the entry; agree and use BLUEZONE ap during the stay in Vietnam; fully implement all the measures against Covid-19 as requested by Vietnam government.

* Fee: Fees will be paid by the inviting entities; and free for those on diplomatic or public duties.

* The place of residence MUST be in accordance to Decisions no. 878/QĐ-BYT (https://bit.ly/2DluOcl) and no. 1246/QĐ-BYT (https://bit.ly/2YWQraB). Any residence or community infections

* After 14 days since the entry date, if experts or guests on diplomatic or public duties are in need of extending their stay in Vietnam to work (without quarantine), they must get tested negative for Covid-19.

NOTICE: The ministry RECOMMENDS the local authorities and competent agencies to take the need of inviting experts or guests on diplomatic or public duties to Vietnam for under 14 days into "serious consideration" and guarantee the implementation of the measures against Covid-19.

——-LEGAL ASSISTANT NETWORK——-

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các chuyên gia, khách nhập cảnh vào Việt Nam DƯỚI 14 NGÀY không phải cách ly y tế tập trung 14 ngày, song phải tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn và không để lây nhiễm chéo, không lây nhiễm ra cộng đồng.

* ĐỐI TƯỢNG:
– Nhà đầu tư, chuyên gia, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp cùng thân nhân và các đối tượng theo thỏa thuận với từng nước (gọi tắt là chuyên gia);
– Khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ;
– Những người tiếp xúc với chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ trong quá trình nhập cảnh và làm việc tại Việt Nam.

* ĐIỀU KIỆN:
– Phải có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc COVID-19.
– Thực hiện đầy đủ việc khai báo y tế điện tử khi nhập cảnh. Sử dụng ứng dụng BLUEZONE trong suốt thời gian tại Việt Nam (trừ khách VIP từ cấp Thứ trưởng hoặc tương đương trở lên); thực hiện đầy đủ các hướng dẫn, quy định phòng, chống dịch COVID tại hướng dẫn này và các quy định Chính phủ Việt Nam.

* Nơi lưu trú cho chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ phải đảm bảo theo các quy định của Bộ Y tế: Quyết định số 878/QĐ-BYT (https://bit.ly/2DluOcl) hoặc Quyết định số 1246/QĐ-BYT (https://bit.ly/2YWQraB). TUYỆT ĐỐI KHÔNG để lây nhiễm chéo tại nơi lưu trú và lây nhiễm ra cộng đồng.

* Kinh phí: Toàn bộ kinh phí cho việc cách ly, phương tiện đưa đón, xét nghiệm COVID- 19 do đơn vị, tổ chức mời chuyên gia chi trả. Đối với khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ thì được miễn phí.

* Sau 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh, nếu chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ tiếp tục có nhu cầu ở lại Việt Nam làm việc và kết quả SARS-CoV-2 âm tính thì được làm việc bình thường, không cần cách ly…

Chú ý: Bộ Y tế khuyến cáo các bộ, ngành, địa phương cân nhắc nhu cầu mời chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ vào Việt Nam làm việc ngắn ngày và phải đảm bảo phòng chống dịch COVID-19

Source/Nguồn: CDC Đà Nẵng [https://bit.ly/34WNryr]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *