Suite with City View – Seahorse Hotel by HAVI

🎵 "Can we take in this moment stay here instead.
Keep shutting the world out.
Right here in this bed, there's no need rush it.
Let's leave things unsaid."

🎶 "Chúng ta có thể ở đây được không?
Bỏ ngoài tai những thị phi bên ngoài
Ở đây ta chẳng cần gì vội vã
Có những thứ chẳng cần nói thành câu."

Suite with City View – một trong những căn best-sellers của Seahorse 29 Yên Bái, nay đã có thể được đặt chỉ với 349k/đêm. Xem ngay chương trình staycation tại đây để "đưa nhau đi trốn" ngay trong thành phố: (https://tinyurl.com/SEAHORSEstaycation.)

——–
Website: www.seahorse.vn/vi/hotel.html
𝗦𝗲𝗮𝗵𝗼𝗿𝘀𝗲 𝗛𝗼𝘁𝗲𝗹 𝗯𝘆 𝗛𝗔𝗩𝗜
🏠 Địa chỉ: 29 Yên Bái, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
☎️ Số điện thoại: 02363 589 888
📩 Email: seahorsedanang2@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *