<TỰ ĐỘNG GIA HẠN TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI – AUTOMATIC…

<TỰ ĐỘNG GIA HẠN TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI – AUTOMATIC VISA EXTENSION FOR FOREIGNERS>

<Tiếng Việt bên dưới>

* Foreign people entered Vietnam under visa waiver, e-visa and tourist visa since March 1 will enjoy "Automatic visa extension" to October 31 2020. They can exit Vietnam during this time without carrying out extension procedures.
– Those who entered Vietnam in prior to March 1 may enjoy "Automatic visa extension" if they can prove that they have been stranded due to Covid-19 by showing at the Immigration the embassy's diplomatic note with vietnamese translation or documents from the Vietnamese authorities certifying that they have undergone quarantine or treatment for COVID-19 … and they must present these documents when exiting the country.
NOTICE: Foreigners under new "automatic visa extension policy" must declare temporary residence and medical report as regulated.
Source: The Immigration Department (https://bit.ly/2ENfw0C)

——LEGAL ASSISTANT NETWORK——

1. Công dân nước ngoài nhập cảnh theo diện miễn thị thực, nhập cảnh bằng thị thực điện tử hoặc thị thực du lịch từ ngày 01/3/2020 đến nay tiếp tục được “tự động gia hạn tạm trú” đến hết ngày 31/10/2020, có thể xuất cảnh trong thời gian trên mà không phải làm thủ tục gia hạn tạm trú. Trường hợp nhập cảnh trước ngày 01/3/2020 nếu chứng minh được bị mắc kẹt do dịch Covid-19, được Cơ quan đại diện ngoại giao xác nhận bằng Công hàm (có bản dịch tiếng Việt) hoặc có văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền Việt Nam về việc bị cách ly, điều trị Covid-19 hoặc lý do bất khả kháng khác… cũng được xem xét áp dụng “tự động gia hạn tạm trú” đến hết 31/10/2020 và phải xuất trình Công hàm hoặc văn bản xác nhận nêu trên khi xuất cảnh.
2. Công dân nước ngoài trong thời gian được “tự động gia hạn tạm trú” phải khai báo tạm trú và khai báo y tế theo quy định.Check more at Vietnam Experience

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *